Tandartsenpraktijk Uithuizen
 


Huisregels


Om u meer inzicht en helderheid te geven in onze werkwijze hebben wij enkele huisregels opgesteld. We willen middels deze ‘regels’ zorgen dat de werkwijze binnen onze praktijk optimaal verloopt

Afspraken
We werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak. U kunt een controle afspraak maken bij de receptie. U ontvangt van ons als service een ‘oproepkaart‘ voor uw halfjaarlijkse controle (bij voorkeur per mail). Wij adviseren u om deze controle afspraak direct te maken in verband met het voorkomen een mogelijk langere wachttijd. Wij doen ons best om uitloop te voorkomen. Toch is dit soms onvermijdelijk (bijvoorbeeld bij een spoedgeval). Ook proberen wij iedereen de aandacht te geven die nodig is. Indien sprake is van uitloop, wordt u daarvan in de wachtkamer op de hoogte gesteld. De uitlooptijd is op geen enkele manier op de behandelaar te verhalen. U kunt ons helpen om uitloop te voorkomen door 5 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn.

 

 Wijzigen, annuleren of niet nakomen van een afspraak
Als u een afspraak heeft gemaakt rekenen wij erop dat u deze afspraak nakomt. Mocht de afspraak u onverhoopt niet uitkomen, vragen wij u dit op tijd, maar tenminste 24 uur van tevoren telefonisch aan ons door te geven. We kunnen in dat geval zoeken naar een passende tijd voor een nieuwe afspraak.

Bedenk alstublieft dat het regelmatig afzeggen of wijzigen van uw behandeling de continuïteit van uw zorg in gevaar kan brengen.
Wanneer een afspraak niet op tijd wordt afgezegd, wanneer u niet verschijnt of zodanig te laat komt waardoor uw behandeling niet meer plaats kan vinden, zien wij ons genoodzaakt om de kosten van de voor u gereserveerde tijd bij u in rekening brengen.

Spoedgevallen
Bij een spoedgeval of pijnklacht tijdens de openingstijden van de praktijk proberen wij u dezelfde dag te helpen. In dit geval is het dringende verzoek om ’s ochtends direct om 08:00 uur te bellen: 0595 431716.
Indien u later op de dag belt is het is wellicht niet meer mogelijk om u dezelfde dag nog te helpen.
In geval van spoed en pijnklachten kunnen wij niet altijd rekening houden met uw wensen in verband met werk- of schooltijden.
Buiten openingsuren van onze praktijk is er een spoeddienst bereikbaar. De spoeddienst is uitsluitend bestemd voor zeer dringende en spoedeisende tandheelkundige hulp. De spoeddienst functioneert in samenwerking met de andere tandartspraktijken in de regio Noord Groningen.

 Het is de verwachting dat dit in de loop van 2023 veranderd. U kunt dan terecht in de speciale spoedpraktijk in Groningen.

Roken
Roken in de praktijk is niet toegestaan. Indien u buiten rookt, verzoeken wij dit niet direct voor de entree te doen.

Kauwgom, Sigarettenpeuken & ander afval
Onze parkeerplaats, oprit en stoep zijn geen afvalbak. Gooi uw kauwgom en sigarettenpeuken daarom in een afvalbak.

Mobiele telefoon
Wij verzoeken u uw mobiele telefoon op ‘stil’ te zetten tijdens uw afspraak.

Persoonlijke gegevens
De patiënt is zelf verantwoordelijk voor het tijdig wijzigen van gegevens zoals adres, e-mailadres, zorgverzekering, telefoonnummer etc.
Vanzelfsprekend is het van belang uw behandelaar op de hoogte te stellen van wijzigingen in gezondheid en medicatie.
Indien u gegevens wilt laten doorsturen naar een andere tandarts, dan dient u dit telefonisch aan ons door te geven.

Betalingen
Nota’s verwerken wij in eigen beheer. Wij zullen, mits u een tandartsverzekering heeft, het verzekerde deel van uw nota innen bij uw verzekering. U ontvangt mogelijk nog een restnota over de kosten die de zorgverzekering niet dekt. Wanneer u niet bent verzekerd voor tandheelkundige zorg, ontvangt u de gehele nota. Omdat wij de facturatie in eigen beheer verwerken, kunt u ons bij vragen altijd bellen. Zie voor meer informatie deze pagina.

Uw eigendommen
Tandartsenpraktijk Uithuizen is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen.
U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Grensoverschrijdend gedrag
Wij accepteren geen grensoverschrijdend gedrag.
Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan wij fysiek geweld, (uit)schelden, verwijten, intimideren en (be)dreigen van medewerkers.
Bij ernstige vormen van grensoverschrijdend gedrag door minderjarigen worden de ouders of verzorgers op de hoogte gebracht.
In geval van een strafbaar feit zal de politie ingeschakeld worden en is het mogelijk dat wij u uitschrijven.

 

 


 
 
 
E-mailen
Bellen
Info